Разлики в качеството на хранителните продукти: Комисията дава насоки на държавите членки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики

В съответствие с обявеното от председателя Юнкер в речта за състоянието на Съюза Комисията публикува на 26.09.17г. набор от насоки относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите. Насоките ще подпомагат националните органи при преценката дали дадено дружество нарушава законодателството на […]