Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.: правосъдните системи стават по-ефективни, но продължават да съществуват предизвикателства

Днес, 10 април 2017 г., Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г., в което се прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС. Целта на Информационното табло е да се помогне на националните органи да подобрят ефективността на своите правосъдни […]