Правителството създаде Координационен борд по въпросите на председателството

Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще консултира предстоящите преговори, дебати и позиции по открити въпроси, като е търси решения, които балансират интересите на държавите – членки. Правителството прие постановление за създаване на борда на заседанието си днес. Бордът ще отговаря за оперативната координация и обмен на информация по време на Българското председателство. Той ще съдейства…