WiFi4EU: нова схема за безплатен достъп до интернет

–         Евродепутатите приемат схема на ЕС в подкрепа на безплатния интернет достъп на обществени места; ‒         Гаранции за личните данни. На път е нова финансова схема за зони с безжичен и безплатен интернет на обществени места в ЕС без дискриминационни условия. Финансирането за плана ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите членки в над 6000 населени места на първите кандидати до…