Социална услуга „Обществена трапезария“ в Район „Централен“

ОБЯВА Във връзка с изпълнение на Проект «Обществена трапезария на територията на община Пловдив» по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ BG05FMOP001-03.02, Община Пловдив обявява прием на документи на кандидат потребители за социалната услуга „Обществена трапезария” Потребителите на социална услуга «Обществена трапезария» могат да бъдат…