Реформа на правилата за пътно таксуване ще стимулира по-чистия транспорт и ще гарантира справедливост

Предложените правила трябва да помогнат за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите от транспортния сектор и да направят по-справедливи пътните такси. Тези правила ще уреждат таксите, които държавите-членки на ЕС вече налагат или предстои да въведат на пътищата от трансевропейската транспортна мрежа.   Преминавне към принципа “замърсителят плаща”/”потребителят плаща”   За да се гарантира, че превозните средства се таксуват в зависимост от…