Сградите в ЕС с висока енергийна ефективност и по-икономични до 2050 г.

  ‒         Стимулиране на санирането за по-висока енергийна ефективност на сградите; ‒         Изграждане на подходяща инфраструктура за електрически автомобили в сградите; ‒         По-добър мониторинг на ефективността на сградите с цел понижаване на разходите.   Индустриалната и енергийна комисия прие нови мерки, които да гарантират, че до 2050 г. всички сгради в ЕС ще бъдат с възможно най-висока енергийна […]