Успех на преговорите между институциите на ЕС за премахване на неоправданото блокиране на географски принцип

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение за премахването на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет, което е важна част от изграждането на цифров единен пазар за Европа. По този повод българският комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заяви: “Премахването на неоправданото блокиране на географски принцип е огромна стъпка напред за потребителите и…