Бюджетът на ЕС: „Съкращенията засягат нашето бъдеще“

 Как бихте описали предложението на Парламента за бюджета за следващата година? Ние обърнахме внимание на две много важни теми за Европа ‒ едната е младите хора, а другата е имиграцията. Ние положихме усилия за засилване на програмата „Хоризонт“ (за изследвания), за Механизма за свързване на Европа (за инфраструктура), програмата COSME (за малки и средни предприятия) и за Гаранцията за младежта. Искаме да премахнем всички съкращения,…