Представяне на Информационен център „Европа директно” – Пловдив в с. Куртово Конаре

Информационен център „Европа директно” – Пловдив продължи турнето си по представяне на своите дейности и услуги в Пловдивска област, като на 16 юни 2016 г. посети село Куртово Конаре за среща с местната общност. Събитието се превърна в празник за селото чрез предварително подготвеното и проведено тържество от деца и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОДЗ „Детски рай” в присъствието на…