Научна конференция за студенти и докторанти на тема „10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства”

Конференцията ще се състои на 20 април 2017 г. от 10.30 часа в зала „Компас” в сградата на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24. За участници в конференцията каним студенти и докторанти от цялата страна. Организатори на събитието са Факултет по икономически и социални науки при ПУ „П. Хилендарски”, Европейски информационен център „Европа директно” – Пловдив, Център…