Французите са най-големите киномани в ЕС. Къде сме ние?

Киното остава едно от най-популярните и достъпни забавления в Европа, като почти 18% от гражданите на ЕС посещават киносалоните редовно. Този процент е по-висок от посещенията на представления като концерти, театър или пърформънси (13.5%) и спортни събития (13.1%). Французите са най-големите консуматори на кино в ЕС, като над 29% от населението посещава редовно салоните. По-често […]