Французите са най-големите киномани в ЕС. Къде сме ние?

>

filmКиното остава едно от най-популярните и достъпни забавления в Европа, като почти 18% от гражданите на ЕС посещават киносалоните редовно. Този процент е по-висок от посещенията на представления като концерти, театър или пърформънси (13.5%) и спортни събития (13.1%).

Французите са най-големите консуматори на кино в ЕС, като над 29% от населението посещава редовно салоните. По-често в Европа от тях ходят на кино само швейцарците и исландците.

В България редовно на кино ходят под 9% от населението, а този процент е дори по-нисък в съседните ни държави – Македония, Сърбия, Гърция и Румъния. Второ по популярност забавление в България остават спортните събития, следвани от представления на живо, а едва 4.5% от населението посещава културни обекти като музеи, галерии, исторически паметници или археологически обекти.

Научете повече от Програма Медиа на бюро Творческа Европа

Източник: АРЕНАМЕДИА