European Commission logo

Първото лято без такси за роуминг показва, че европейците са запознати с новите правила и са започнали да променят навиците си, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС.

Според експресно проучване на Евробарометър, публикувано днес, голямо мнозинство от европейските граждани признава ползите от роуминга без допълнителни такси. Благодарение на новите правила за роуминга в ЕС в сила от 15 юни 2017 г. потребителите могат да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в чужбина в ЕС, без да плащат допълнителни такси — все едно са в собствената си страна. Проучването показва, че 71 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 72 % смятат, че те или техни познати ще се възползват от това. Осведомеността за новите правила нараства до 86 % сред тези, които са пътували след 15 юни.

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Виждаме, че хората с желание използват своите телефони като у дома, когато пътуват в ЕС, без да се страхуват от неприятна изненада при получаване на сметката. А мобилните оператори инвестират в мрежите, за да се справят с нарасналото търсене. С новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията ще насърчим тези инвестиции; правилата трябва да бъдат приети от Европейския парламент и държавите членки възможно най-скоро.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Това е конкретен пример за това как ЕС подобрява живота на европейските граждани. Роумингът като у дома функционира: потребителите го оценяват, потреблението нараства, а търсенето на мобилни услуги при пътувания в ЕС е много високо. Това е от полза и за потребителите, и за операторите.“

Пътниците започват да променят навиците си

Експресното проучване на Евробарометър относно роуминга беше проведено в края на август след ваканционния период. Резултатите показват, че през това лято — първото без допълнителни такси за роуминг за пътуващите в ЕС — хората са започнали да променят поведението си, когато използват мобилните си телефони в чужбина:

  • Делът на пътниците, които са използвали мобилни данни при роуминг толкова често, колкото у дома, се е удвоил сред лицата, които са пътували след 15 юни 2017 г. (31 %) спрямо онези, които са пътували през месеците преди това (15 %).
  • Делът на пътниците, които никога не са използвали пренос на мобилни данни в чужбина, е намалял наполовина след 15 юни 2017 г. (21 %) в сравнение с месеца, предшестващ тази дата (42 %).
  • Като цяло, използването на мобилни телефони в чужбина се увеличава, като по-малко пътници изключват телефоните си (12 %) в сравнение с преди 15 юни (20 %).
  • При все това 60 % от пътуващите все още ограничават ползването на мобилни телефони при пътуване в друга държава — членка на ЕС, от 15 юни 2017 г. насам, в сравнение с използването на мобилни телефони в своята страна.

Отражението от премахването на таксите за роуминг за пътуващите в чужбина се потвърждава и при сравнение с проучване на Евробарометър от 2014 г., което показа още по-голямо ограничаване на ползването на роуминг, отколкото през месеците преди 15 юни 2017 г.

Операторите отбелязват увеличение на роуминга на данни и на обажданията

Мобилните оператори вече виждат промяната в поведението на пътниците в мрежите си. Няколко оператори отбелязаха значително увеличение на трафика на данни, което се дължи на пътуващите потребители. Това увеличение през лятото бе неколкократно в сравнение с лятото на 2016 г. (от 3 до 6 пъти, а в някои случаи дори и повече). Въпреки че част от увеличението отразява общия годишен ръст на потреблението на данни в рамките на националните пазари, съществена част от него може да се отдаде на новите правила за роуминга. Повишението на повикванията в роуминг, макар и по-слабо изразено, е също значително. В отговор на това мобилните оператори в посещаваните от туристи места съобщават за значителни инвестиции в мрежите си, за да използват възможността, предоставена от нарасналото търсене от страна на пътниците.

Комисията продължава да следи изпълнението на правилата

След първото лято без допълнителни такси за роуминг може да се отбележи, че като цяло мобилните оператори спазват новите правила. Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулатори, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазват новите правила и че потребителите се ползват от премахването на таксите за роуминг.

Контекст

От 15 юни 2017 г. европейците могат да използват своите мобилни телефони (повиквания, SMS и данни), когато пътуват в ЕС, без да плащат допълнителни такси за роуминг. Това означава, че пътниците могат да използват своя телефон в чужбина точно както у дома, без страх от високи сметки.

Комисията работеше от едно десетилетие за намаляване и в крайна сметка премахване на допълнителните такси, които далекосъобщителните оператори начисляват на клиентите си всеки път, когато те пресичат границата и използват мобилните си устройства по време на ваканции или служебни пътувания. Между 2007 г. и 2016 г. цените на роуминга намаляха с над 90 %, а за последен път цените спаднаха през април 2016 г. Въз основа на предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се споразумяха за премахване на допълнителните такси за роуминг за европейските граждани, които пътуват в ЕС. За да постигне това, в съответствие с възложения ѝ мандат от Европейския парламент и Съвета, Комисията прие политика за справедливо ползване и механизъм за устойчивост през декември 2016 г. и направи предложения за нови цени на роуминга на едро.

За повече информация

Роуминг онлайн
Съвместна декларация на три институции на ЕС
Често задавани въпроси
Обща информационна листовка за премахването на таксите за роуминг
Подробна информация: Как се осъществява това на практика?
#roaming

Източник: Европейска комисия