Европейската комисия ще публикува днес (15.11.2017) най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на ангажиментите си по отношение на правосъдието и вътрешните работи в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден при присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г.

В днешния доклад се разглежда конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17-те препоръки, отправени от Комисията в доклада по МСП от януари 2017 г.

Пълният текст ще бъде достъпен след 11:00ч българско време на страницата на докладите по МСП.

Отдел “Преса и медии”

Представителство на ЕК в България

 

Източник: Европейска комисия