Европейската комисия определи икономическите и социалните приоритети на ЕС за предстоящата година в рамките на европейския семестър за координация на икономическите, фискалните и социалните политики.

Днешният пакет се основава на есенната икономическа прогноза на Комисията от 2017 г. Той включва Доклад за механизма за предупреждение (ДМП), който има за цел предотвратяването на дисбалансите, затрудняващи нормалното функциониране на икономиките на държавите членки. Предлага се през 2018 г. 12 държави да бъдат обхванати от задълбочен преглед. Това са същите държави, за които при предходната процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД) бе констатирано, че имат дисбаланси —България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Португалия, Словения, Франция, Хърватия и Швеция.Комисията ще представи задълбочените прегледи в докладите по държави през февруари 2018 г.

Пълният текст на съобщението ще откриете в прикачения документ.

За повече информация

Доклад за механизма за предупреждение за 2018 г.

Лица за контакти с медиите:

Източник: Европейска комисия