След договореността, постигната днес между главните преговарящи и одобрена от европейския комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и японския министър на външните работи Таро Коно, приветстваме края на преговорите за споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония.

С приключването на преговорите за това споразумение се доказва силната политическа воля на Япония и ЕС да продължават да работят за принципите на свободната търговия и се изпраща категорично послание към света. Освен значителната си икономическа стойност споразумението има и стратегическо значение. То изпраща ясен сигнал на света за поетия от ЕС и Япония ангажимент да подкрепят развитието на световната икономика въз основа на свободни, отворени и справедливи пазари с ясни и прозрачни правила, при пълно зачитане и утвърждаване на нашите ценности и без да се попада в капаните на протекционизма.

Постигнатото днес споразумение за икономическо партньорство е едно от най-мащабните и всеобхватни икономически споразумения, сключвани някога както от ЕС, така и от Япония. То ще създаде огромна икономическа зона с 600-милионно население, произвеждащо приблизително 30 % от световния БВП, ще открие изключителни възможности за търговия и инвестиции и ще допринесе за укрепването на нашите икономики и общества. Наред с това споразумението ще подобри икономическото сътрудничество между Япония и ЕС и ще засили конкурентоспособността ни като развити, но същевременно иновативни икономики.

Уверени сме, че прилагането на споразумението ще осигури устойчив и приобщаващ икономически растеж и ще стимулира създаването на работни места, потвърждавайки нашия ангажимент към постигането на най-високи стандарти по отношение на труда, безопасността, защитата на околната среда и на потребителите и при пълни гаранции за обществените услуги.

Споразумението за икономическо сътрудничество подкрепя действията на ЕС и на Япония по отношение на устойчивото развитие и изменението на климата, по-специално чрез силен и недвусмислен ангажимент за сътрудничество при прилагането на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Парижкото споразумение.

С края на преговорите вече може да се пристъпи към приключване на вътрешните процедури, водещи до подписването, ратифицирането и пълното прилагане на споразумението.

Източник: Европейска комисия