25439068_1948650345352303_4366854597342893268_o

 

На 15 декември 2017 г. ИЦ „Европа директно – Пловдив”, със своите партньори „Европа директно” от Стара Загора и Хасково проведоха Регионална конференция по повод 30 годишнината на Програма „Еразъм+”. Участниците в конференцията – ученици, студенти и докторанти от трите града – споделиха своя опит и преживявания, свързани с участието си в проекти към програма „Еразъм+” и определиха първите си стъпки в развитието на партньорства в бъдещи инициативи. Гостите на конференцията г-н Андрей Новаков, член на ЕП и г-н Теодор Стойчев, ръководител на ЕПИО приветстваха активността на младите хора от страната ни и допълнително ги стимулираха за сътрудничество със своите връстници в Европейския съюз.

За да разгледате снимки от провелото се събитие посетете Галерията на сайта ни.