Изнесен урок с деца от ДГ “Вълшебство” – град Пловдив

>