Summertime

 

Европейската комисия предлага през 2019 г. в ЕС да се премахне сезонната смяна на часовото време, като на държавите членки се даде възможност да решат веднъж завинаги кое часово време желаят да прилагат като постоянно — лятното или зимното. Законодателното предложение има за цел да гарантира, че евентуалните промени ще се координират между съседните държави, така че да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегне евентуална фрагментация, която може да възникне, ако някои държави членки прекратят смяната на часовото време, а други продължат да я прилагат. На 12 септември 2018 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви в своята реч за състоянието на Съюза: „От трибуната всички твърдим, че искаме да действаме мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните. Ако обаче законодателството на ЕС диктува на гражданите да преместват часовниците си два пъти годишно, никой няма да ни ръкопляска. Днес Комисията предлага това да се промени. Смяната на часовото време трябва да се премахне. Държавите членки следва да решат сами кое часово време ще прилагат като постоянно — лятното или зимното. Това е въпрос на субсидиарност. Очаквам Парламентът и Съветът да се присъединят към това мнение и да намерят решения, които работят за нашия вътрешен пазар. Времето ни изтича“.

 

Комисарят на ЕС по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „Ние предлагаме сезонната смяна на часовото време да се премахне от следващата година. Благодарение на амбициозния график гражданите ще усетят ползите възможно най-скоро. Сега приканваме държавите членки и предприятията да извършат необходимата подготовка, за да се осигури координиран подход в целия ЕС“.

С днешното си законодателно предложение Комисията:

  •     предлага сезонната смяна на часовото време да се премахне в целия Европейски съюз;
  •     определя ясен и кратък график за влизане в сила на промените;
  •     насърчава консултациите на национално и европейско равнище, чрез които да се осигури координиран подход между държавите членки.

Днешното предложение е още един пример за това, че Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер действа мащабно по важните въпроси, като същевременно оставя на държавите членки възможността да вземат решенията в области, където това е най-уместно.

Кога и как ще влязат в сила тези промени?

Сега предложението на Европейската комисия ще бъде представено за одобрение на Европейския парламент и на Съвета. За да се осигури плавен преход, съгласно предложението на Комисията всяка държава членка ще трябва до април 2019 г. да съобщи кое часово време възнамерява да прилага като постоянно — лятното или зимното. Предвижда се последното задължително преминаване към лятно часово време да бъде в неделя, 31 март 2019 г. След това държавите членки, които желаят да преминат постоянно към зимно часово време, ще имат възможност за последна сезонна смяна на часовото време в неделя, 27 октомври 2019 г. След тази дата сезонните смени на часовото време вече няма да са възможни. Посоченият график зависи от това Европейският парламент и Съветът да приемат предложението на Комисията най-късно до март 2019 г.

Защо Комисията предлага тези промени?

Разпоредбите за лятното часово време са въведени от европейските държави през миналия век с цел да се пести енергия, по-специално по време на войните или по време на петролната криза през 70-те години. От 1980 г. насетне Европейският съюз постепенно прие законодателни разпоредби, благодарение на които бяха отстранени различията между националните графици за смяна на часовото време. Сега, през 2018 г., обаче целта на смяната на часовото време до голяма степен е изгубила своето значение. Проучванията показват, че икономиите на енергия са незначителни, а гражданите все повече се оплакват, че смяната влияе неблагоприятно върху тяхното здраве.

Смяната на часовото време все по-често се поставя под въпрос от гражданите, от Европейския парламент и от все по-голям брой държави членки. Във връзка с искането на Европейския парламент и като част от оценката на действащите в момента разпоредби, през лятото на 2018 г. Комисията проведе обществена консултация, по време на която бяха получени 4,6 милиона отговора — това е най-големият брой отговори, който е получаван някога при обществена консултация, организирана от Европейската комисия. 84 % от отговорилите предпочитат смяната на часовото време да се премахне.

Като взе предвид тези елементи, Европейската комисия стигна до заключението, че не е необходимо сезонната смяна на часовото време да продължава да се регламентира от Брюксел и че държавите членки следва да имат възможност да изберат кое часово време желаят да прилагат — лятното или зимното, и да решат този въпрос на национално равнище, в съответствие с принципа на субсидиарност.

 

Източник: Европейска комисия