Резултат с изображение за Авторски права ec/eu

 

Всеки ден онлайн се публикуват музика, литературни произведения, представления и статии във вестници.Цифровата революция доведе до нов начин на ползване на художественото и журналистическото съдържание.Независимо дали онлайн или офлайн, авторите, хората на изкуството и журналистите трябва да получаватсправедливо заплащане за своята работа. Ето защо Парламентът гласува за актуализиране на правилата за онлайн авторските права, датиращи отпреди 17 години. Бихме искали платформите да поемат по-голяма отговорност за съдържанието на платформата, и второ, искаме да избегнем посегателство на защитените с авторско право произведения от самото начало. Парламентът иска да гарантира, че платформите за споделяне на съдържание и новинарските агрегатори не лишават хората на изкуството от заплащане при ползване на тяхното съдържание.Цифровите компании трябва да гарантират, че всеки качен материал, защитен с авторски права, ще бъде блокиран, ако не е платена такса. Издателите на вестници също трябва да могат да искат възнаграждение, ако платформите използват тяхното съдържание. Това е балансирана ситуация между две основни права: от една страна, свободата на изразяване, а от друга, правата на собственост. Авторите и изпълнителите също трябва да имат по-големи права да преговарят, за да засилят позицията си в отношенията си с големи, мощни платформи. Те ще могат да прекратяват клаузите за изключителни права или да искат по-голямо възнаграждение, ако това, което получават е несъразмерно ниско. В опит да насърчи стартиращите предприятия и иновациите текстът изключва малките и микроплатформите от директивата. Онлайн енциклопедиите или софтуерни платформи с открит код, като Уикипедия и GitHub, ще бъдат освободени от правилата. Предложението също предлага изключения за съдържание, използвано за образователни цели и културни институции, като музеи и библиотеки.

 

Източник: Европейски парламент