Делът на конфискуваните активи е малък

Смята се, че престъпната дейност в Европа генерира около 110 млрд. евро годишно. Според оценки в доклад на Европол от 2016 г. за периода 2010-2014 г. само върху 2,2% от средствата от престъпна дейност са наложени забрани за разпореждане или обезпечения, а делът на окончателно иззетите средства е 1,1%.

Проблемът е свързан с факта, че престъпните групи използват слабости в законодателството, за да прехвърлят парите си в други страни, където е по-трудно те бъдат достигнати. Процедурите към момента са сложни и неефективни. Има слабости и при защитата на правата на жертвите на престъпления за възстановяване и компенсация на отнетото им имущество.

Нови правила

На 4 октомври Парламентът ще гласува по въвеждането на регламент, който ще замени сега съществуващите директиви и ще наложи директно приложими правила във всички страни от ЕС. Целта е по-бързото признаване и изпълнение на заповедите за задържане и конфискация на имущество.

Определят се ясни крайни срокове и стандартни формуляри за всички страни, като са обхванати различни видове заповеди и всички видове престъпления. Жертвите на престъпления ще се ползват с предимство пред конфискуващата държава за получаване на компенсации.

Законодателството няма да важи за Дания и Ирландия, които са договорили с другите държави правото да не участват в мерки на ЕС в определени области.

1,1%е делът на активите от престъпна дейност, които се конфискуват

Позицията на Парламента

В хода на подготовката и преговорите за законодателството депутатите от Европейския парламент наложиха срок от 45 дни за изпълнение на заповедите за конфискация в друга държава от ЕС. Те също така дадоха възможност една страна да откаже признаването на заповед, издадена от друга, ако не са зачетени основните свободи на гражданите. Депутатите добавиха клаузи за насърчаване на използването на конфискувани активи за социални цели.

„Щастлива съм, че успяхме да дадем на жертвите важно място при разпореждането с конфискувана собственост и да подобрим възможностите за подаване на жалби за всички засегнати… Ние създадохме основополагащ инструмент, който ще бъде по-оперативен, но и по-справедлив, с по-добри гаранции за честен процес“, заяви докладчикът на Парламента Натали Гризбек (АЛДЕ, Франция).

Предложението, което ще бъде разисквано в пленарна зала в сряда, е част от серия от мерки за подобряване на борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Парламентът вече одобри затягане на правилата срещу прането на пари и за вноса и износа на пари в брой.

Какво следва

Ако бъде приет в Парламента в четвъртък, текстът ще подлежи на окончателно одобрение от Съвета. Той ще започне да се прилага 24 месеца след влизането му в сила.

Източник: Европейски парламент