Наградата за европейски гражданин се връчва всяка година на проекти и личности, които спомагат за сътрудничеството в Европа и популяризирането на европейските ценности. Лауреатите за 2018 г. са 50 от 26 страни. След като вече получиха медалите си в родните си страни, сега те се събраха на обща церемония в Брюксел.

Заместник-председателят на ЕП Силви Гийом, която е начело на журито за наградата, заяви: „Те оказват помощ на най-уязвимите, борят се с дискриминацията, расизма и езика на омразата, защитават диалога между културите, подпомагат интеграцията на мигрантите и бежанците, водят кампании за повече толерантност, равенство на половете, привличане на младите хора в европейски проекти, работят за свобода на словото. В действията на 50-те личности и организации, избрани за лауреати на Наградата за европейски гражданин за 2018 г., откриваме всички тези ценности. Нашите граждани имат своя глас и тази награда демонстрира ясно, че ние се вслушваме в тях“.

Предложеният от българските депутати лауреат

Сред наградените е и архимандрит Партений Фидановски, игумен на Бигорския манастир в западната част на бивша югославска република Македония. Той е отличен по предложение на Андрей Ковачев (ЕНП, България) за приноса си за изграждането на връзки между народите в региона и за укрепване на сътрудничеството между тях в културната и духовната област. Прочетете повече за архимандрит Партений.

Наградата за европейски гражданин

Наградата за европейски гражданин се присъжда от 2008 г., като с нея Парламентът отличава инициативи, които улесняват презграничното сътрудничество, насърчават по-доброто разбирателство в ЕС или утвърждават ценности като достойнство, свобода и солидарност. Наградата е със символична стойност.

Всеки депутат в ЕП има право да предложи по един кандидат, който може да бъде отделен човек, група или организация. Национални журита от депутати подреждат номинираните според своите предпочитания. Крайното решение за носителите на наградата се взема от комисия, в която участват заместник-председатели на Парламента, бивши председатели на ЕП и други изтъкнати личности.

Източник: Европейски парламент