Конкурс за детска рисунка на тема “Децата на Европа”

>

Европейски информационен център „Европа Директно – Пловдив” заедно с Център „Образование за демокрация” обявяват детски конкурс за рисунка на тема „Децата на Европа”.

Целите на конкурса са: Чрез творчество и инструментариума на изобразителното изкуство да се стимулира дискусия сред децата, техните семейства и учители за ценностите на ЕС и чрез преживявания да се утвърждава позитивното отношение на хората в България към членството на страната ни в ЕС.

Получените рисунки по темата ще бъдат оценени от предварително създадена комисия от експерти и в началото на месец  декември ще бъдат експонирани на изложба в офиса на ИЦ “Европа Директно – Пловдив”, за да се предостави възможност на родителите и широкото гражданство, също да изразят своето мнение за най-добрите рисунки.

В конкурса могат да участват деца на възраст от 4 до 10  години, разпредени в две възрастови групи:

            І група – деца от  4 до 6 години;

            ІІ група – ученици от 7 до 10 години.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ

Конкурсните творби се предоставят до 18.11.2018 г. на място в офиса на „Европа Директно – Пловдив” или по пощата на адрес: град Пловдив, п.к. 4000, ул. ”Константин Фотинов” № 15. Ако рисунките се изпращат по пощата, моля запишете следния текст върху плика: ЗА УЧАСТИЕ В ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”

Допълнителна информация за конкурса може да получите на:

e-mail:  eudirect.plovdiv@centerbg.org,

webhttp://eudirect-plovdiv.centerbg.org/ и www.centerbg.org

или

тел.: 0882 28 45 51

лице за контакт: Елена Златева

Facebook на Европа Директно – Пловдив: https://www.facebook.com/europedirectplovdiv/

Условия за участие в конкурс за рисунка “Децата на Европа”