MG

Важно е всички европейски страни да могат да се възползват максимално от цифровите възможности. Хъбовете за цифрови иновации са основен елемент в нашата стратегия за гарантиране цифровизацията на европейската индустрия, особено на малките и средните предприятия. Само 1 от общо 5 от тях са високо цифровизирани в Европа. Затова насърчавам всички страни в ЕС активно да участват в мрежата от хъбове за цифрови иновации и да изкачат успешно обучените организации на следващо ниво, така че те да се превърнат в добре утвърдени хъбове за цифрови иновации. Това ще представлява и ключова стъпка за премахване на цифровото разделение“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел.

Тя подчерта също така важността на съвместните действия в тази област. Европейската комисия инвестира 100 милиона евро на година от „Хоризонт 2020“ в хъбове за цифрови иновации. 16 милиона евро от този бюджет ще бъдат посветени в следващите няколко години на разширяване на географското покритие на мрежата от хъбове за цифрови иновации, в което обучените вече хъбове ще могат да водят чрез даване на пример.

В рамките на форума Мария Габриел връчи и наградата „I4MS“ , признаваща високите постижения на малки и средни предприятия при внедряването на иновации, цифрови технологии и експерименти. Испанската компания COMPASSIS спечели отличието за иновациите в софтуер за симулация при проектирането на кораби. Заедно с испанския център за цифрови иновации CESGA и други партньори в рамките на финансирания от ЕС проект Fortissimo, компанията е подобрила значително устойчивостта на корабите при сурови условия в морето.  „Тази награда е пример как хъбовете за цифрови иновации и европейските инициативи помагат на малките и средните предприятия да се възползват от цифровите технологии, за да подобрят своя бизнес чрез радикални иновации и чрез достигане до нови пазари“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Паралелно със събитието, държавите членки и Европейската комисия обсъдиха ролята на хъбовете за цифрови иновации в новия бюджет на ЕС и особено в програмата “Цифрова Европа”, предложена от комисар Мария Габриел. Програмата предлага сериозно разгръщане на тези хъбове, които да играят ключова роля за достигане на ползите от стратегически технологии до целия бизнес и публичните администрации.

 

Източни: Европейска комисия