В периода от 21 октомври до 12 декември 2018 година събирахме творбите на малки художници за конкурса „Децата на Европа”. Организатор на конкурса бе „Европа Директно – Пловдив” и Център „Образование за демокрация”. В конкурса взеха участие 122 рисунки на деца от цяла България.

След проведеното гласуване от 15 ноември до 12 декември 2018 година от гражданите и  журито взеха единодушно решение, че победителите в конкурса са:

Победители в І група от  4 г. до 6 г.:

  1. Диляна Пламенова Любомирова – 5 г., ДГ „Братя Грим“, град Шумен – 235 харесвания

      2. Тереза Евгениева Недкова – 5 г., ДГ „Първи Юни“, с. Оброчище – 222 харесвания

      3. Сияна Димитрова Димитрова – ДГ „Космонавт“, град Шимен – 219 харесвания

Победители във ІІ група от 7 г. до 10 г.:

  1. Андриана Георгиева Александрова – 9 г., СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Добрич – 109 харесвания

    2. Денислава Диянова Димитрова – 9 г., СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Добрич – 95 харесвания

    3. Преслав Иванов Димитров – 9 г., СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Добрич – 48 харесвания

Благодарим още веднъж на всички участници в конкурса! Рисунките ви са невероятни! Спечелилите първите три места от двете групи ще получат подаръците си по пощата или в най-близкия център „Европа Директно” !

 

От 21 ноември до 21 декември 2018 година в офиса на ИЦ “Европа Директно – Пловдив“ посреща гостите си с изложба на рисунките от конкурса – град Пловдив, ул. „Константин Фотинов” № 15.