Депутатите приеха изменения в правилника за дейността на Парламента на пленарното си заседание на 31 януари. Те добавиха текст, който гарантира прозрачност на срещите на депутати, участващи в подготовката на конкретен законодателен акт, с представители на организации, които биха могли да спечелят или да загубят от законодателството.

Парламентът реши, че когато депутати изпълняват функции на докладчици, докладчици в сянка или председатели на комисии, те ще бъдат длъжни да публикуват на уебсайта на ЕП информация за планираните си срещи с организации, представляващи частни интереси. Другите депутати също се насърчават да публикуват онлайн информация за подобни срещи.

„Тези актуализирани правила ще допринесат Парламентът да стане по-открита и прозрачна институция за гражданите“, заяви Ричард Корбет (С&Д, Великобритания), автор на доклада на ЕП.

Каква е ролята на докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии
  • Докладчикът е депутат, който подготвя първоначален проект на позицията на Парламента по конкретен въпрос. Той не само излага своите възгледи в текста, но се опитва да събере достатъчно политическа подкрепа в Парламента за приемането на доклада.
  • Докладчиците в сянка представляват своята политическа група при подготовката на доклад ‒ те предлагат изменения и се опитват да постигнат съгласие по текста, който се гласува в парламентарна комисия и по-късно на пленарно заседание.
  • Докладчиците и председателите на комисии също така участват в преговори със Съвета и Комисията за постигане на споразумение за крайния текст на законодателството.

Нов тласък за прозрачността на европейско ниво

Парламентът е в процес на преговори с Комисията и Съвета за внасяне на подобрения в Регистъра за прозрачност, който включва лобистите в контакт с европейските институции. Депутатите начело на преговорния екип на ЕП ‒ председателят на комисията по конституционни въпроси Данута Хюбнер (ЕНП, Полша) и заместник-председателят на Парламента Силви Гийом (С&Д, Франция), изразиха надежда, че гласуването на промените в правилника на ЕП ще помогне за напредъка на преговорите.

„Отлична новина! Мнозинство в Парламента подкрепи мерки за подобряване на прозрачността на законодателния процес. Преговорите за Регистъра за прозрачност трябва да бъдат подновени веднага. Времето е малко“, заяви в туит Силви Гийом. „Сега топката е в полето на Комисията. Ние трябва да приключим работата по Регистъра за прозрачност до края на мандата“, добави Данута Хюбнер.

Източник: Европейски парламент