В срещата ще вземат участие представители на Фондация „Пловдив 2019“, които ще споделят с какво жителите на града могат да съдействат за успешното провеждане на много от събитията в програмата на Европейската столица на културата 2019. Националният алианс за работа с доброволци и пловдивският клон на Българския Червен кръст и ще обяснят по какъв начин младите хора могат да се включат в техни проекти и дейности. Доброволци от всички участващи организации и домакините от Пловдивския университет ще споделят своя опит, мотиви и ползи от доброволчеството. Бюрото на Европейския парламент ще представи някои от възможностите за участие в доброволчески дейности в европейски мащаб, както и в кампанията Този път ще гласувам за повишаване на избирателната активност на предстоящите европейски избори през май 2019 г.

Срещата „Да бъдем активни! Как да се включим в доброволчески дейности“ ще се проведе на28 февруари 2019 г., четвъртък, от 14.30 до 16.30 ч. в Аудитория 6 на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ул. „Цар Асен“ № 24, Пловдив). Ще бъдат поканени ученици, студенти и младежи от неправителствени и младежки организации и учебни заведения от региона. Събитието ще бъде предавано на живо на сайта и Фейсбук профила на Бюрото на Европейския парламент.

Тъй като местата в залата са ограничени, молим желаещите да се включат в срещата да се регистрират за участие до 14.00 ч. на 27 февруари 2019 г. на следния линк: http://ttimv.eu/qgqe.

Източник: Европейски парламент