По искане на Европейския парламент и Съвета, Европейската комисия предложи спешни мерки за смекчаване на въздействието от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение.

Тези мерки включват правни гаранции за настоящите студенти и преподаватели по програмата Еразъм да завършат текущите си образователни програми в чужбина, продължаващо финансиране на програми на ЕС за изграждането на трансгранични и междуобщностни отношения в Ирландия и Северна Ирландия, както и мерки за поддържането на основен въздушен и товарен и автобусен превоз между ЕС и Обединеното кралство. Те трябва също така да разрешат на риболовни кораби временно да продължат да оперират във води на ЕС и на Обединеното кралство.

Извънредните мерки не възпроизвеждат ползите от членството или тези от транзитния период. Те са ограничени във време и са приети едностранно от ЕС, при условие че Обединеното кралство приеме подобни мерки (реципрочност).

Законодателните мерки, които ще бъдат гласувани в рамките на процедура по спешност в сряда, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от страна на ЕС, включват:

  • Гарантиране на гражданите на ЕС в ОК и на гражданите на ОК в ЕС27 запазване на социалното осигуряване придобито преди оттеглянето;
  • Временни мерки за продължаване валидността на разрешенията за безопасност на железниците за гарантиране на непрекъснатостта на железопътните транспортни услуги между ЕС и ОК;

 

Източник: Европейски парламент