Един от акцентите в законодателния пакет за чиста енергия и в реформата на пазара на електричество в ЕС е даването на по-големи права на потребителите. Прочетете за шест начина, по които законодателството, което бе прието от Европейския парламент на 26 март 2019 г., прави нещата по-лесни за хората.

1. Произвеждане на енергия у дома и продажба

Потребителите и местните общности ще имат възможности да участват активно на пазара на електричество – да произвеждат сами ток и да го предлагат на пазара или на преносната мрежа.

2. По-лесна смяна на доставчици

Смяната на доставчици на електричество ще може да става бързо ‒ в рамките на три седмици, а до 2026 г. ‒ в рамките на 24 часа. За смяната няма да се дължи такса, освен когато се прекъсва договор за фиксиран срок преди неговото изтичане. В този случай таксите трябва да бъдат ограничени до размера на икономическите загуби на доставчика.

3. Надеждни сравнения на цени

Преди да смените доставчика, трябва да имате информация за наличните опции. В някои държави от ЕС потребителите на енергия могат да използват уебсайтове за сравнение на цени. Депутатите в ЕП искат да гарантират, че такива са налични безплатно във всички страни и че те отговарят на определени минимални стандарти за качество.

Съгласно съществуващите правила потребителите вече имат право да се откажат в рамките на 14 дни от нов договор, сключен по Интернет или по телефона.

4. По-ясни фактури за електричество

Много потребители все още намират фактурите за ток твърде неясни и объркващи, показва пазарно проучване на Европейската комисия. Предлаганите правила трябва да подобрят ситуацията, като задължат доставчиците да представят информация за енергийното потребление и цената на всяка фактура по ясен за разбиране начин.

5. Лесно следене на консумацията

Потребителите ще имат възможност да поискат „умен“ измервателен уред, който показва енергийната консумация и цената в реално време и може да бъде засечен дистанционно. Инсталацията ще трябва да бъде направена при справедливи условия в рамките на четири месеца от искането. Държавите ще трябва да улеснят разпространението на „умни“ електромери, но не са задължени да финансират инсталацията, ако разходите превишават очакваните ползи.

Потребителите ще трябва да могат също така да адаптират консумацията си въз основа на ценови сигнали в реално време, ако изберат нов вид договор с динамични цени на електричеството.

6. Защита на уязвимите потребители

Държавите в ЕС ще бъдат задължени да подготвят социални мерки за осигуряване на електричество на уязвимите домакинства и на бедните хора.

Всички тези промени са част от по-общ законодателен пакет, насочен към засилване на сътрудничеството между държавите-членки в случай на енергийна криза, стимулиране на конкуренцията на пазара и улесняване на прехода към използване на чисти енергийни източници като вятъра и слънцето.

След като текстът на директивата за вътрешния пазар на електричество бъде приет от Съвета, страните членки ще трябва да адаптират законодателството си до края на 2020 г.

Източник: Европейски парламент