Европейският парламент предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.

6.1-maria-petrova-stagaire-with-suitcase-low-str

Стажове „Робер Шуман“

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското образование и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да ги запознаят отблизо с работата на Европейския парламент.

Продължителността на тези стажове е пет месеца.

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва:

  • да са на възраст над 18 години;
  • да притежават университетска диплома(и);
  • да отговарят на изискванията за владеене на език;
  • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
  • да не са работили повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС;
  • да не са участвали в посещения с изследователска цел за старши или младши изследователи шест месеца преди началото на стажа.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

  • За период на стажа 1 октомври – 28/29 февруари – срок за кандидатстване: 1 юни – 30 юни
  • За период на стажа 1 март – 31 юли – срок за кандидатстване: 1 ноември – 30 ноември

За да кандидатствате за стаж „Робер Шуман“, моля посетете нашата начална страница „Предложения за стажове“.

Кандидатите могат да кандидатстват за 3 предложения за стаж по време на всяка кампания.

Кандидатури, подадени след крайния срок, както и спонтанни кандидатури, не се разглеждат.

Всяка година 21 000 души кандидатстват за стаж в Европейския парламент, като повече от 900 от тях биват избрани.

Процедурите по набиране и подбор са пригодени така, че да не поставят кандидатите с увреждания в неравностойно положение.

Декларация за поверителност на личните данни (PDF – 106 KB)
Стажове „Робер Шуман“ в Европейския парламент

Стажове по писмен превод за лица, завършили университет

Моля, имайте предвид, че от 2019 г. нататък стажовете за превод ще бъдат интегрирани в стажовете „Робер Шуман“ на Европейския парламент. Поради това кандидатите за стажове в областта на превода от тук нататък трябва да се запознаят с наличната инфромация за стажовете „Робер Шуман“.

Стажове „Робер Шуман“ в Европейския парламент

Конферентни преводачи 

Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции на Европейския парламент вече не предлага основни курсове за лица, притежаващи дипломи по езикови специалности и желаещи да специализират конферентен превод, тъй като съгласно принципа на субсидираността това е задължение на националните органи на държавите членки.

Ако притежавате квалификация в областта на конферентния превод и езиковата Ви комбинация отговаря на изискванията на институцията, бихте могли да кандидатствате за полагането на изпит за акредитация или да се явите на открит конкурс (виж Устен превод за Европа).

 

Други възможности

Ако проявявате интерес към кариерата на конферентен преводач, но все още не притежавате необходимите квалификации, редица университети в Европа предлагат курсове за придобиването на квалификации в областта на писмения и конферентния превод. Със списък на университетите, които предлагат такива курсове, можете да се запознаете с помощта на линковете по-долу.

Ако вече притежавате диплома по друга специалност, но независимо от това желаете да придобиете квалификация за конферентен преводач, навярно ще се заинтересувате от това, че „Европейски магистърски програми“ по тази специалност предлагат редица европейски институции за висше образование.

За справка:

Устен превод за Европа
Университети, предлагащи курсове за редовно обучение
Европейски магистърски програми за конферентен превод

За допълнителна информация и контакти:

Стажове в Европейския парламент

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/work-with-us/traineeships