Новини от категория Работа в Европа

Eurojust търси административен директор

В Официалния вестник на ЕС от 9 февруари е публикувано обявление за длъжността административен директор на Eurojust (степен AD 14). Eurojust е създаден през 2002 г. за засилване ефективността на компетентните власти на държавите-членки в борбата с тежката трансгранична и организирана престъпност. Eurojust се състои от колегиален орган от прокурори, съдии или полицейски служители, които […]

Покана за предложения в рамките на Работния план за 2017 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

В Официалния вестник на ЕС от 17 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2017 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2 JU). Работният план, в който са посочени сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на […]

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси администратори и асистенти

В Официалния вестник на ЕС от 12 януари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за администратори и асистенти в областта на интелектуалната собственост. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) ще наема на работа нови членове […]

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за асистенти в областта на финансите и човешките ресурси

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за асистенти (AST 3) в областта на финансите и човешките ресурси. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз (главно Европейският парламент, Европейската служба […]

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание: EPSO/AD/332/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с испански език (ES); EPSO/AD/333/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с гръцки език (ЕL); EPSO/AD/334/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с италиански език (IT); EPSO/AD/335/16 – юрист-лингвисти […]