Глобализация и заетост: как ЕС намалява отрицателните ефекти

Глобализацията има и положително, и отрицателно влияние върху работните места в Европа. ЕС предлага средства за преодоляване на възможните проблеми. Глобализацията е процес, който открива нови възможности за бизнеса в Европа, но също така поставя под въпрос бъдещето на някои индустрии. Европейският съюз се опитва да извлече ползите и да ограничи вредите, като в стремежа си да изгради социална Европа помага на загубили работата си хора да намерят…

Възможности за стажове в Европейския парламент

Европейският парламент предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава. Стажове „Робер Шуман“ Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското образование и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да ги запознаят отблизо с работата на Европейския парламент.…

Работещи бедни: Европейският парламент иска адекватни минимални заплати

Депутатите от ЕП настояват за достойно заплащане и подкрепа на работещите, които са на прага на бедността, особено на жените и хора на нетипични трудови договори. Почти 10% от хората, които работят, и над 20% от населението в ЕС са застрашени от бедност и социална изолация. Пандемията от коронавирус допълнително засилва неравенството в ЕС и може да влоши положението в близките месеци. Намирането на работа обикновено е…

Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ търси генерален директор

В Официалния вестник на ЕС от 7 януари e публикувано обявление за свободна длъжност за генерален директор в ГД „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“. Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на…

Обяви за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералния секретариат на Съвета

В Официалния вестник на ЕС от 9 декември са публикувани две обяви за свободни позиции за длъжността директор на Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ (ГД ECOMP) и на Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ (DG TREE). Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете…