Европейската комисия представи в съобщение планове за незабавен отговор на ЕС за преодоляване на недостига на финансиране за Украйна, както и за по-дългосрочна рамка за възстановяване. Настоящото съобщение е резултат от призива на Европейския съвет за справяне с последиците от войната в Украйна чрез целенасочени и ръководени от Европа усилия.

Удовлетворяването на нуждите на Украйна от значителна краткосрочна финансова подкрепа за поддържане на основните услуги, посрещане на хуманитарните нужди и за възстановяване на най-важната разрушена инфраструктура ще изисква съвместни международни усилия, в които Съюзът ще бъде готов да изиграе своята роля.

Международна координационна платформа — „Платформата за възстановяване на Украйна”, ръководена съвместно от Комисията, представляваща ЕС, и от украинското правителство, ще работи като висш орган за стратегическо управление, отговарящ за одобряването на план за възстановяване, изготвен и изпълнен от Украйна, с подкрепа за административния капацитет и техническа помощ от ЕС.

В подкрепа на плана за възстановяване Комисията предлага да се създаде механизмът RebuildUkraine като основен правен инструмент за подкрепа от Европейския съюз чрез комбинация от безвъзмездни средства и заеми. 

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Veerle NUYTS (+32 2 299 63 02)

Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)

Tommaso ALBERINI (+32 2 295 70 10)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.