professionsВъпреки плавния си спад в последните години безработицата остава сред основните грижи на европейците – три четвърти от анкетираните в неотдавнашно проучване на Евробарометър заявяват, че очакват по-активна намеса на ЕС по проблема. В отговор на резултатите от изследването председателят на комисията на ЕП по заетост Томас Хендел призова лидерите на ЕС да „положат усилия за гарантиране на инвестициите и на висококачествена, устойчива заетост“. Научете за ролята на Европа в борбата с безработицата.

През май 2016 г. нивото на безработица в ЕС падна на 8,6%, което е най-ниското ниво от пролетта на 2009 г. Положението обаче варира силно по страни, като коефициентът е 4% в Чехия и 24% в Гърция. Нивото на младежката безработица в ЕС е 18,6%.

Изследване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент, показва, че борбата с безработицата е втори по важност приоритет за европейците след тероризма. От 28 000 запитани 77% смятат, че ЕС трябва да предприема още действия за решаването на проблема, а 69% смятат, че досегашните усилия са недостатъчни. Сред българите, участвали в проучването, 76% се обявяват за повече мерки на европейско ниво по проблема.

В отговор на изнесените данни председателят на парламентарната комисия по заетост Томас Хендел (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) заяви: „Резултатите показват, че целта, с която бе основан ЕС, за слагането на край на войните вече не е достатъчна. Новата насока в Европа трябва да бъде социалната справедливост, слагането на край на безработицата и бедността. Един от всеки четири души живее под линията на бедността, определена от ОИСР, младежката безработица остава неприемливо висока, а ръстът на несигурните работни места кара все повече хора да се съмняват в основополагащото обещание за повече просперитет чрез икономическо сътрудничество.“

Мерки на ЕС срещу безработицата

Борбата с дългосрочната безработица е сред основните приоритети на Комисията на Жан-Клод Юнкер. Стратегията „Европа 2020 г.“ е заложила цели за младежката мобилност, иновациите, образованието и социалното приобщаване и иска да помогне за извеждането на поне 20 млн. европейци от капана на бедността.

През февруари 2016 г. Европейският парламент прие планове за преструктуриране на мрежата EURES с цел подобряване на предлаганите услуги за търсещи и предлагащи работа в рамките на ЕС.

Младежката инициатива за заетост подкрепя младите хора, които нямат възможност да работят или да учат, а Фондът за приспособяване към глобализацията помага за преквалификацията на освободени от големи компании служители заради преместване на дейността в страни извън ЕС.

В приета през юли резолюция депутатите призоваха за актуализиране на дългосрочния финансов план на ЕС за осигуряване на повече средства за борба с безработицата, особено сред младите хора. През юни Комисията стартира нова програма за развитие на умения, които биха помогнали за намирането на работа.

Допълнителна информация:

Проучване: европейците очакват действия от ЕС срещу тероризма и безработицата

Пълното изследване на Евробарометър (EN)

Материал на Изследователската служба на ЕП: Обществени очаквания и ангажимент от ЕС (EN)

Източник: Европейски парламент