downloadВ Официалния вестник на ЕС е публикувана е публикувана покана към заинтересованите страни да представят предложения за целеви анализи.

Крайният срок за представяне на предложения е 19 август 2016 г.

На уебсайта на ESPON има формуляр и ръководство за кандидатстване в помощ на заинтересованите страни при изготвянето на техните предложения.