karl-veliki-2017Младите хора са важни и тези, които се открояват, заслужават признание. Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към хората на възраст от 16 до 30 години от всички държави–членки на ЕС, за участие в 10-тото издание на конкурса за младежка награда „Карл Велики“. Ако сте част от проект, свързан с европейската идентичност и интеграцията, сега е Вашият шанс за международна награда.

Наградата

Младежката награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно на осъществявани от млади хора проекти, които представят модели на разбирателство и сътрудничество между европейците.

Проектите преминават първо през национален подбор, а след това се избират трите най-добри на европейско ниво, които освен признание, ще получат парични награди съответно от 7 500 евро, 5 000 евро и 2 500 евро. Представители на подбраните на национално ниво проекти ще бъдат поканени на посещение в Аахен през май 2017 г., включващо и церемонията по награждаването на общоевропейските победители. Те от своя страна ще могат да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург през есента.

Правила на конкурса

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:

   – насърчават разбирателството в Европа и света;

   – подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
   – служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2017 г. Формулярите за кандидатстване трябва да се попълнят онлайн на уебсайта на Eвропейската младежка награда „Карл Велики“. Пълни условия за кандидатстване можете да откриете тук. Ако имате въпроси, свързани с конкурса, обърнете се към секретариата на Европейската младежка награда „Карл Велики“ на адрес ECYP2017@ep.europa.eu

Допълнителна информация:

Страница на Младежката награда „Карл Велики“

Младежката награда „Карл Велики“ в Twitter

Международна фондация за наградата „Карл Велики“

Група на победителите в конкурса във Facebook

Източник: Европейски парламент