european solidarity corpsТри месеца след като беше стартиран Европейският корпус за солидарност и беше предоставена възможност на заинтересувани млади европейци да се включат в него, акредитираните организации, предлагащи възможности за професионална практика в областта на солидарността, могат вече да използват базата данни за намиране на потенциални служители, стажанти или доброволци за своите дейности.

От тази пролет ще бъдат на разположение няколкостотин места за професионална практика, а през следващите месеци ще бъдат осигурени хиляди други.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: ,,Днес Европейският корпус за солидарност направи голяма крачка напред по отношение на постигането на резултати на място. Сега, след като отворихме нашата база данни за организациите и публичните органи, може да започне намирането на подходящи кандидати, и скоро първите млади европейци ще започнат да действат. Горд съм, че вече има много млади хора, които се присъединиха към корпуса и са готови да помогнат. Понастоящем насърчавам организациите да последват този пример и да предложат максимален брой места за професионална практика.“

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: ,,Днес поставяме още един градивен елемент от Европейския корпус за солидарност. С предоставянето на достъп до онлайн инструмента за намиране на подходящи кандидати на организациите и партньорите, предлагащи възможности за професионална практика, членовете на Европейския корпус за солидарност могат да започнат да оказват положително влияние на място, като същевременно придобиват безценни умения за бъдещето и кариерата си.“

Широк набор от организации могат да предлагат професионални практики в рамките на Европейския корпус за солидарност: например неправителствени организации, организации на гражданското общество, национални, регионални и местни органи на управление или социални предприятия. През тази първа фаза организациите, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране посредством съществуващите програми на ЕС за финансиране. Понастоящем осем програми подкрепят Европейския корпус за солидарност. Повече информация може да бъде намерена в настоящия информационен документ.

За да може да участва, всяка от организациите трябва да споделя мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност, както и да се придържа към неговата Харта, в която се определят правата и отговорностите за всички етапи от дейностите за солидарност. Организациите, които вече са акредитирани с една от програмите за финансиране, имат автоматичен онлайн достъп до инструмента.

С онлайн системата на Европейския корпус за солидарност става възможно прякото свързване на организации с млади хора, интересуващи се от придобиване на професионална практика в областта на солидарността. При регистрирането освен личните си данни младите хора могат да посочат своите умения, опит, периодите, през които са на разположение, предпочитанията и мотивацията си, както и да качат автобиография.

Контекст

На 7 декември 2016 г. Комисията постави начало на дейността на Европейския корпус за солидарност. Той предлага на млади хора на възраст между 18 и 30 години нови възможности да участват в редица дейности в областта на солидарността, насочени към трудни ситуации в Европа. Това ще им позволи не само да натрупат ценен опит и умения в началото на кариерите си, но също представлява ценно средство за популяризирането и утвърждаването на една от най-основните ценности на Европейския съюз — солидарността. От създаването на корпуса около 24 000 млади европейци вече са се регистрирали за участие, като целта е до края на 2020 г. към него да се присъединят над 100 000 младежи.

В своето съобщение за Европейския корпус за солидарност Комисията възприе постепенен подход, при който в началото се гради върху съществуващи програми и инструменти, докато се изготвя предложението за самостоятелен правен акт през първата половина на 2017 г. За да подготви правното предложение, Комисията започна обществена консултация, допълнена от целеви консултации с ключови заинтересовани страни. На 12 април 2017 г. ще се проведе Форум със заинтересованите страни с цел обсъждане на ключови елементи на корпуса за в бъдеще.

За повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори за Европейския корпус за солидарност

Информационен документ: Европейски корпус за солидарност

Информационен документ: Европейски корпус за солидарност: Как да участвате като организация?

Регистрация за участие в Европейския корпус за солидарност

Facebook страница на Европейския корпус за солидарност

Източник: Европейска комисия