Публикуванитена 28 март 2017 година от Комисията статистически данни за пътната безопасност за 2016 г. показват спад от 2 % в броя на регистрираните смъртни случаи в ЕС през миналата година. През 2016 г. 25 500 души са изгубили живота си по пътищата на ЕС — с 600 по-малко, отколкото през 2015 г., и с 6000 по-малко, отколкото през 2010 г. По изчисления на Комисията още 135 000 са били тежко ранени.

EU fatalities and targets 2001-2020

След две години на застой, през 2016 г. положителната тенденция към понижаване на смъртните случаи се възобновява, като през последните шест години броят на смъртните случаи по пътищата е намалял с 19 %. Въпреки че е обнадеждаващо, това темпо може да се окаже недостатъчно, ако ЕС иска да постигне своята цел за намаляване наполовина на смъртните случаи между 2010 г. и 2020 г. Необходими са допълнителни усилия от страна на всички участници и най-вече на националните и местните органи, които извършват повечето от ежедневните дейности, като например правоприлагане и повишаване на осведомеността.

Комисарят по транспорта Виолета Булц заяви: Настоящите статистически данни показват подобрение и положителна тенденция, която трябва да доразвием. Притесняват ме не толкова цифрите, а изгубените човешки животи и семействата на жертвите. Само днес още 70 души ще загинат по пътищата на ЕС и пет пъти по толкова ще получат тежки наранявания! Приканвам всички заинтересовани страни да увеличат усилията си, за да можем да постигнем целта за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи между 2010 г. и 2020 г.

Вероятността от смърт при пътнотранспортно произшествие варира от една държава членка до друга. Макар че тази разлика намалява всяка година, за хората, живеещи в държавите с най-висок процент смъртни случаи, все още има три пъти по-голяма вероятност да бъдат убити на пътя, отколкото за тези, които живеят в страните с най-ниско равнище на злополуки.

Също така през 2016 г. Комисията публикува за първи път данни за 16 държави членки, които представляват 80 % от населението на ЕС, относно тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия, съгласно ново общо определение. По изчисления на Комисията, въз основа на тези данни, 135 000 души са били тежко ранени в целия ЕС. Уязвимите участници в движението, като например пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти, съставляват голяма част от тежко ранените лица.

Конференция по пътна безопасност и неофициално заседание на Съвета в Малта

В отговор на наблюдаваното напоследък забавяне на намаляването на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия, на 28 и 29 март 2017 г. Комисията провежда заедно с малтийското председателство конференция в Малта с участието на министрите и заинтересованите страни.

Двудневната проява обединява експерти по безопасност на движението по пътищата, заинтересовани страни и политици и дава възможност да се обсъди сегашната ситуация по отношение на безопасността по пътищата, както и начините за намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания в бъдеще. В рамките на Министерската конференция ще бъде одобрена декларация относно пътната безопасност.

За повече информация

Информационна бележка: Статистически данни за пътната безопасност за 2016 г. — какво означават цифрите?

Работа на Комисията в областта на пътната безопасност и статистика за пътната безопасност в ЕС

Приложение

Смъртни случаи при ПТП на милион жители

Предварителна статистика за 2016 г. по държави[1]

2010 2015 2016 20152016 [2] 20102016
Белгия 77 65 56 -13 % -24 %
България 105 98 99 0 % -9 %
Чешка република 77 70 59 -16 % -23 %
Дания 46 31 37 18 % -18 %
Германия 45 43 39 -7 % -12 %
Естония 59 51 54 6 % -10 %
Ирландия 47 36 40 13 % -11 %
Гърция 112 73 75 2 % -35 %
Испания 53 36 37 2 % -31 %
Франция 64 54 54 0 % -13 %
Хърватия 99 82 73 -12 % -28 %
Италия [3] 70 56 54 -5 % -21 %
Кипър 73 67 54 * -23 %
Латвия 103 95 80 -16 % -28 %
Литва 95 83 65 -22 % -37 %
Люксембург 64 64 52 * -6 %
Унгария 74 65 62 -6 % -18 %
Малта 36 26 51 * 69 %
Нидерландия [4] 32 31 33 4 % 3 %
Австрия 66 56 49 -11 % -23 %
Полша 102 77 79 2 % -23 %
Португалия 80 57 54 -10 % -40 %
Румъния 117 95 97 1 % -19 %
Словения 67 58 63 8 % -6 %
Словакия 65 57 50 -12 % -22 %
Финландия 51 49 45 -6 % -8 %
Швеция 28 27 27 2 % -1 %
Обединено кралство [4] 30 28 28 1 % -4 %
ЕС 63 51,5 50 -2 % -19 %

[1] Стойностите за 2016 г. са въз основа на неокончателни данни; възможни са незначителни промени в окончателните данни за отделни държави.

[2] Процентно изменение на броя на смъртните случаи.

[3] Оценка въз основа на данните от януари до юни

[4] Оценка въз основа на данните от януари до септември

* статистически незначително

Изтоник: Европейска комисия