Logo_EYE

Институт за икономическа политика стартира втората част от изпълнението на проект „Насърчаване на младежкото предприемачество”, финансиран по Програмата „Еразъм+”, КД3 Структурен диалог.

На 11 април в Пловдив ще се проведе Форум за структурен диалог по проекта „Насърчаване на младежкото предприемачество“. Търсят се активни и мотивирани млади хора между 19 и 30 години, които да се интересуват от проблемите на младежкото предприемачество и да имат иновативно виждане за това как могат да се справят с тях.

Ако решите да се включите в изпълнението на проекта, ще имате възможността да вземете участие в следните дейности:

–  Участие в един от трите двудневни Форуми за структурен диалог в София, Пловдив или Варна през април и май на 2017 г., които предвиждат:

  • конкретизиране на идеите и предложенията за реформи, обсъдени по време на встъпителните срещи в трите града през есента на 2016 г. (в рамките на еднодневно събитие);
  • представянето им пред представителите на отговорните институции на местно равнище (в рамките на среща с представителите на съответната община на следващия ден).

–  Участие в еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички ресорни национални институции, на които ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството;

– Участие в изготвянето на Документ, който ще съдържа конкретни предложения за реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;

– Участие в екипа, който ще представи финалната версия на Документа с предложения за реформи пред отговорните органи/институции.

Важни уточнения:

– Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Насърчаване на младежкото предприемачество“, ще получат сертификат Youthpass!

– Разходите, които се поемат от организаторите по време на предвидените по проекта събития, включват изхранване и обучителни материали. Бюджетът на проекта позволява възстановяване на транспортните разходи на участниците, само ако те живеят/следват в населени места, разположени в близост до локацията на съответната среща.

– За да може да се получи конструктивен диалог както между младежите, така и с представителите на публичните институции, е желателно избраните за участие в проекта младежи да вземат участие във всички предвидени дейности по проекта.

График на предстоящите Национални младежки срещи и крайни срокове за кандидатстване:

– Среща в Пловдив на 11 април 2017 г. – краен срок за кандидатстване – 9 април 2017 г.;

– Среща във Варна на 19 април 2017 г. – краен срок за кандидатстване – 17 април 2017 г.;

– Среща в София на 3 май 2017 г.- краен срок за кандидатстване – 1 май 2017 г.

За участие в някоя от Встъпителните срещи: Моля, попълнете формуляра за регистрация. Младежите, избрани за участие в проекта, ще бъдат информирани по ел. поща. За повече подробности можете да посетите сайта на ИИП: www.epi-bg.org.