конференция СУ 2017Четвъртата международна конференция на тема “Да преосмислим Европейския съюз” ще се състои на 11-12 май 2017 г., София, конферентна зала на Дома на Европа в България, ул. „Г.С. Раковски“, №124.

Основната цел на организираната международна конференция е да засили този дебат и да ангажира вниманието на участниците и публиката с най-актуалните проблеми на европейската интеграция. Участниците ще имат възможността да обсъдят иновативни и устойчиви решения на стратегическите предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Предлага се форум за дебат, в рамките на който да се коментира и преосмисли европейската интеграция, да се обменят нови идеи, различни гледни точки и да се помисли за бъдещето на ЕС.

Конференцията е предназначена основно за преподаватели от държавите членки на ЕС, както и от държави, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС; или държави, които са част от Европейската политика за съседство. Конференцията е отворена за анализатори на  различни теми и въпроси, свързани с ЕС.

Организатори на събитието са Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Европеистика“, Жан Моне Център за високи постижения с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“.

Работни езициРаботните езици на конференцията са английски и български.

Програма на конференциятаКонференция на Катедра Европеистика – СУ – 11-12 Mай 2017

За допълнителна информация посетете посочения адрес: http://phls.uni-sofia.bg/article/2415