EU fin

Бюджетът на ЕС осигурява средствата за политиките, водени на европейско ниво. Прочетете за позицията на Парламента относно финансирането на ЕС.

В изследване Евробарометър от март 2017 г. мнозинството от европейските граждани заяви желание за по-голяма намеса от ЕС в 15 ключови области, в това число борбата с безработицата и с тероризма, мерки относно миграционната политика, защитата на околната среда и здравето и осигуряването на социална закрила. Тези политики могат да станат реалност, ако ЕС обедини ресурси и осигури достатъчно средства. Ето защо бюджетът на ЕС има ключово значение за успеха на всяка обща инициатива.

Европейската комисия публикува на 28 юни документ, обсъждащ бъдещето на европейските финанси. Прочетете в тази връзка за идеите и инициативите на Парламента в тази насока.

Какво представлява бюджетът на ЕС

Годишният бюджет на ЕС е ограничен – за 2017 г. той се равнява на 157,86 млрд. евро, което изглежда като голяма сума, но всъщност представлява 1% от богатството, създавано от европейската икономика за година. По-голямата част от бюджета идва директно от държавите-членки и около 94% от парите се връщат обратно в тях, а останалите 6% се използват за управлението на институциите на ЕС и за координация на работата.

По-голямата част от набраните средства се насочват за селско стопанство, в подкрепа на изостанали региони и за изследвания, но ЕС също така осигурява подкрепа при кризи и природни бедствия, подпомага конкурентоспособността на европейските фирми и подкрепя държавите-членки в борбата с младежката безработица.

Лимитът на разходите в бюджета е зададен в рамките на седемгодишен план, известен като многогодишната финансова рамка.

Европейският съюз иска да осигури прозрачност и да намали риска от злоупотреби с бюджета. Затова Парламентът следи изпълнението на бюджета и взема решение дали да освободи Комисията от отговорност за изразходването на средствата. Европейската сметна палата също одитира бюджета и представя своето експертно мнение пред Парламента.

Нов поглед към бюджета

Депутати от Европейския парламент взеха участие в работна група, която представи идеи как бюджетът на ЕС да спре да разчита почти изцяло на преки вноски от страните-членки и да се сдобие с нови източници на средства.

Парламентът също така настоява за по-гъвкаво използване на средствата за по-добра реакция на непредвидени кризи като наплива на мигранти. Един от резултатите от усилията на ЕП е въвеждането на клауза за преразглеждане на дългосрочния бюджет в средата на седемгодишния период, което позволява навременни изменения по него.

Дебат за бъдещето на европейската интеграция

Комисията публикува между април и юни 2017 г. пет документа, които трябва да послужат за начало на дебат относно бъдещето на европейската интеграция. Всеки един документ е посветен на конкретна тема: социалното измерение на Европа, глобализацията, икономическият и паричният съюз, отбраната и финансите. Те съдържат идеи и варианти за това как би могла да изглежда Европа към 2025 г., но не включват непременно конкретни предложения. Дебатът приключва в средата на септември, когато председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер ще направи своето годишно обръщение относно състоянието на ЕС.