Резултат с изображение за европейски парламент лого

Евродепутатите одобриха създаването на специална комисия с мандат от дванадесет месеца за справяне с практическите и законодателните недостатъци в борбата срещу тероризма.

  • проучване мерките за борба с тероризма;
  • установява недостатъците в трансграничното съдебно сътрудничество и обмена на информация;
  • оценява влиянието върху основните права.

Специалната комисия ще проучва и оценява степента от терористичната заплаха на територия на ЕС и ще разглежда всички възможни пропуски и неизправности, които са направили възможни неотдавнашните терористични атаки в държавите членки.

Комисията за борба с тероризма ще отговаря за:

  • прилагането на съществуващите мерки и инструменти в областта на управлението на външните граници;
  • идентифицирането на пропуски при обмена на информация от сферата на съдебната система, правоприлагащите органи и разузнавателните служби между държавите членки;
  • оперативната съвместимост на европейските бази данни за обмен на информация;
  • оценяването на въздействието на законодателството на ЕС в борбата срещу тероризма и неговото прилагане върху основните права;
  • анализирането на процеса на радикализация, както и ефективността за програмите за дерадикализация;
  • анализирането на механизми за пране на пари и финансиране на терористични организации, включително връзките им с организираната престъпност;
  • установяването на добри практики относно мерки за сигурност на уязвими мишени и критична инфраструктура като например летища и гари;

Бързи факти

В специалната комисия за борба с тероризма ще заседават тридесет евродепутати, а мандатът и ще бъде дванадесет месеца, считано от датата на учредяване на комисията, като при необходимост може да бъде удължен. Членовете на комисията ще изготвят междинен и окончателен доклад, който ще съдържа фактически констатации и препоръки.

Комисията ще прави официални посещения и ще провежда изслушвания с участието на институции на ЕС и съответните агенции, национални парламенти и правителствата на държавите членки и на страни извън ЕС, правоприлагащите органи, разузнавателните служби, съдии и магистрати, както и организации за жертвите на тероризма. Поради чувствителния характер на информацията, някои от срещите на новата комисията ще се провеждат при закрити врати.

Мандатът беше приет с 527 гласа „за“ срещу 73 „против“, 36 „въздържал се“.