Половин година след като Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност и след свързването на кандидатите и работодателите за доброволчески назначения, започнало през март 2017 г., сега се откриват и хиляди възможности за работни места и стаж.

За тази цел Европейската комисия подкрепя два проекта, ръководени от италианските и френските публични служби по заетостта, които ще предложат свързани със солидарността работа или стаж в друга държава от ЕС на 6000 млади хора.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Целта на Европейския корпус за солидарност е да се открият повече и по-добри възможности. Радвам се, че от днес нататък, с началото на професионалното направление на корпуса, младите хора могат да се възползват от пълния му потенциал. В сътрудничество с публичните служби по заетостта и партньорите на място ще предоставим на хиляди младежи конкретна възможност за работа или стаж в области, свързани със солидарността, в цяла Европа. Това ще им позволи да развиват своите умения и да увеличават бъдещите си перспективи на пазара на труда“.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „За мен е удоволствие да видя разрастването на Европейския корпус за солидарност. С началото на професионалното измерение той добива пълния си вид. Знаем, че много млади хора в Европа желаят силно да помагат на другите, както и че този ангажимент ще бъде от полза и за самите тях. Участието в Европейския корпус за солидарност ще бъде ценен опит за младите европейци в началото на кариерата им“.

Двата проекта са ръководени от френската публична служба по заетостта („Pôle Emploi“) и италианската Национална агенция за активни политики за заетост (ANPAL). Те обединяват публични служби по заетостта и организации от различни държави — членки на ЕС, например организации на работодателите и институти за обучение, за да предоставят възможности за работа или стаж в области, свързани със солидарността, на младежи на възраст между 18 и 30 години. Избраните участници ще могат да се включат в широка гама от дейности като здравеопазване, социална интеграция, опазване на околната среда, помощ за мигрантите и бежанците или хранителни помощи в друга държава от ЕС. Проектите ще установят връзка с работодатели, ще гарантират подбирането на подходящи кандидати и ще предоставят на участниците финансова и други видове подкрепа, като например обучение. Проектите се финансират с над 14 милиона евро от Програмата за заетост и социални иновации.

График и следващи стъпки

Двата проекта ще продължат до март 2019 г.

Успоредно с това Европейският корпус за солидарност ще бъде доразвиван и консолидиран. Целта е да се предоставят 100 000 места до края на 2020 г.

Опитът, извлечен от стартиращите два нови проекта, , ще спомогне да се положат основите за разгръщането на Европейския корпус за солидарност до 2020 г. Двата проекта ще продължат да подкрепят млади хора в намирането на работа и стажове в чужбина до пролетта на 2019 г. и ще работят заедно с други проекти за професионални стажове по линия на Европейския корпус за солидарност.

Контекст

По време на своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. председателят на Комисията Юнкер обяви, че ще бъде създаден Европейски корпус за солидарност, който ще предлага на младежите на възраст между 18 и 30 години възможността да участват в широк спектър от дейности за солидарност в целия ЕС.

След като бе стартиран на 7 декември 2016 г., в Европейския корпус за солидарност се включиха повече от 32 000 младежи. През март 2017 г. започна свързването с организации; оттогава насам бе осъществен контакт с около 11 500 участници и 460 предложения бяха приети. Целта е до края на 2020 г. 100 000 млади хора да се присъединят към Европейския корпус за солидарност.

На 30 май 2017 г. Комисията представи предложение за поставянето на Европейския корпус за солидарност на здрава основа с бюджет от 341,5 милиона евро за периода 2018—2020 г. и специфична правна уредба. Освен това Комисията предложи да се разширят възможностите за младите хора. Освен че ще предлага доброволческа дейност, стажове и работа, в бъдеще Европейският корпус за солидарност ще предоставя на участниците и възможността да създават свои собствени проекти за солидарност или да кандидатстват като група за извършване на доброволческа дейност.

За да изготви своето предложение, Комисията започна открито онлайн проучване и целеви консултации със заинтересовани страни. Проучването и консултациите завършиха с Форум на заинтересованите страни. Предложението за проект на регламент сега трябва да бъде прието от Европейския парламент и Съвета, преди да може да влезе в сила. В своята съвместна декларация институциите на ЕС поеха ангажимент за приключване на законодателния процес по предложението до края на тази година.

Повече информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Работа и стажове в рамките на Европейския корпус за солидарност: как функционира и как да се присъедините

Информационен документ: Европейският корпус за солидарност в перспектива

Информационен фиш за организации

Информационна бележка: Въпроси и отговори за Европейския корпус за солидарност

Информационна бележка: Европейският корпус за солидарност в перспектива: въпроси и отговори

Източник: europa.eu