ЕП приема препоръки за борбата с данъчните престъпления

натиск за обществени регистри на собствениците-бенефициенти; правила и санкции срещу посредници, подпомагащи агресивното данъчно планиране; призив за създаването на постоянна комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами.   Според евродепутатите, отворени регистри на бенефициентите, защита за източниците на информация и правила за посредниците в ЕС са задължителни в борбата с данъчните […]