ЕП приема препоръки за борбата с данъчните престъпления

>

Резултат с изображение за европейски парламент

  • натиск за обществени регистри на собствениците-бенефициенти;
  • правила и санкции срещу посредници, подпомагащи агресивното данъчно планиране;
  • призив за създаването на постоянна комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами.

 

Според евродепутатите, отворени регистри на бенефициентите, защита за източниците на информация и правила за посредниците в ЕС са задължителни в борбата с данъчните измами.

Мерките са сред 211 препоръки, направени от специалната комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами (PANA). В сряда евродепутатите подкрепиха мерките с 492 гласа „за“, срещу 50 „срещу“ и 136 „въздържал се“.

Най – важните предложения, направени от комисията са:

 

  • „редовно обновявани, стандартизирани, взаимосвързани и обществено достъпни“ регистри на собствениците-бенефициенти на дружества, фондации, тръстове и подобни правни договорености;

 

  • нови правила, които да регулират посредници като адвокати и счетоводители, които подпомагат прилагането на агресивно данъчно планиране, както и стимули за избягване на данъчни измами и избягване на данъци;

 

  • общо международно определение на офшорен финансов център, данъчно убежище, банкова тайна, некооперативна данъчна юрисдикция и страна с висок риск;

 

  • средства за подкрепа на източниците на информация, които да подсигурят ефективната им защита и адекватна финансова помощ;

 

  • възпиращи санкции на национално и европейско равнище срещу банки и посредници, които съзнателно, умишлено и систематично участват в незаконни схеми за данъчно облагане или изпиране на пари;

 

  • постоянна анкетна комисия по модела на Конгреса на САЩ.

 

В други препоръки евродепутатите изразиха своето съжаление за факта, че няколко страни от ЕС са споменати в Досиетата от Панама и посочиха липсата на политическа воля сред някои от държавите в ЕС да напреднат в реформите и законоприлагането.

Законодателството на ЕС в областта на данъчната политика понастоящем изисква единодушие между държавите членки. Евродепутатите настояват това изискване да бъде заменено с гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета. Те също така искат радикална реформа на секретната група „Кодекс за поведение“, която да предефинира радикално нейната управленска структура и прозрачност.

Цитати

Според съдокладчика Йепе Кофод (С&Д, Дания): „Нуждаем се от промяна на парадигмата в европейската данъчна политика, борбата с данъчните убежища, избягването на данъци и укриването на данъци. Това ми е съвсем ясно, след като прекарах 18 месеца в тайни документи.“

Другият съдокладчик Петр Йежек (АЛДЕ, Чехия) каза: „Разследването на комисията по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами се основава на журналистически разкрития. Нашата цел е да използваме натрупаната инерция, за да проучим съответното законодателство на ЕС и неговото прилагане и да представим надеждни препоръки за борба с изпирането на пари, избягването и укриването на данъци. Днес ние постигнахме тези цели. През следващите месеци ще бъде от решаващо значение да се поддържа натискът за изпълнение на препоръките и да се упражни допълнителен натиск върху онези правителства, които все още не участват в съвместните усилия.“

Следващи стъпки

Докладът и препоръките на специалната комисия ще бъдат предадени на Съвета и Комисията за разглеждане.

Бързи факти

Това гласуване обобщава 18-месечната работа на специалната комисия, създадена през юни 2015 г., в следствие на разкритията от Досиетата от Панама. Нейната цел е да се отстранят практиките, разкрити от изтеклите документи.

 

Източник: Европейски парламент