ЕП: „Достатъчен напредък“ за втора фаза на преговорите за Брекзит

>

  Резултат с изображение за европейски парламент

        ‒      Парламентът приветства общия доклад, представен от     преговарящите от ЕС и Обединеното кралство;

        ‒      Евродепутатите подчертават нуждата от добросъвестни преговори;

        ‒      Оставащите въпроси трябва да бъдат разрешени преди Парламентът да даде  съгласието си.

Европейският парламент приветства съвместния доклад за напредъка на преговорите относно Брекзит и препоръчва преминаване към втора фаза.

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът прие съвместния доклад относно напредъка на преговорите за Брекзит, който беше представен от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство на 7 декември. Резолюцията беше приета с 556 гласа „за“, срещу 62 гласа „против“ и 68 „въздържал се“.

Евродепутатите препоръчват на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС да се премине към втората фаза. Според евродепутатите изказвания като това, което скоро направи Дейвид Дейвис, рискуват да подкопаят добросъвестното водене на преговорите, което се наблюдава до момента.

Евродепутатите подчертават, че преговорите ще постигнат напредък по време на втората фаза само ако правителството на Великобритания напълно спазва своята част от споразумението по Общия доклад и това споразумение бъде включено и в проекта на споразумение за оттегляне.

Парламентът отбелязва пет нерешени въпроса, без чието разрешаване той няма да даде одобрението си на окончателното споразумение:

        ‒      Разширяване на обхвата на правата на гражданите и за бъдещи партньори;

        ‒      Наличието на лека административна процедура за гражданите на ЕС и Великобритания, които кандидатстват за статут на постоянно пребиваващ;

        ‒      Решенията на Европейския съд относно правата на гражданите трябва да бъдат обвързващи. Ролята на омбудсмана, въведена за да разглежда жалбите на гражданите, трябва да бъде определена;

        ‒      Гарантирано право на свободно движение на гражданите на Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС;

        ‒      Ангажиментите на Обединеното кралство към Северна Ирландия трябва да бъдат изпълнени.

За преходния период, който трябва да бъде с ограничено времетраене, евродепутатите искат Обединеното кралство изцяло да прилага правото на ЕС (включително правата на гражданите) и да осъществява съответния редовен надзор за това. Окончателната форма на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания ще бъде определена във втората фаза на преговорите. Тя трябва да бъде основана на здрави и недвусмислени принципи и би могла да бъде под формата на споразумение за асоцииране.

Допълнителна информация

На 5 април и на 3 октомври 2017 г. Парламентът вече прие две резолюции относно преговорите. Резолюциите бяха подготвени от работната група на Парламента относно Брекзит, чийто председател е Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). Парламентът ще има последната дума за резултата от преговорите, когато гласува дали да одобри или да отхвърли споразумението за оттегляне, което трябва да бъде финализирано до края на март 2019 г.

Цитати

Светослав Малинов (ЕНП, България) каза: „Най-после стигнахме до края на началото. Необходимо беше да измине повече от година и половина от референдума, за да разбере британското правителство, че Европейският съюз никога няма да наруши правата на гражданите си, нито да опрости финансовите задължения на Великобритания. Не трябва да се забравя, че окончателното споразумение никога няма да бъде прието от Европейския парламент – а той има последната дума –  ако не бъдат дадени категорични гаранции, че европейските граждани ще бъдат защитени от най-лошите практики на британските съдилища и Министерството на вътрешните работи (Home office). Засега виждаме само няколко стъпки в тази посока. Това не е достатъчно!“

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „Продължавам да се надявам, че Брекзит няма да се състои. Брекзит не е положителен нито за ЕС, нито за Великобритания. И тук не става въпрос единствено за отношенията между нетните донори и получателите на средства, а за това колко важен партньор е Великобритания.“

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Гладък процес при напускането на Великобритания на Европейския съюз е от общ и взаимен интерес. Пътят към този процес, който беше очертан на 8-и декември т.г., дава добри насоки за бъдещето на двустранните отношения. В интерес на България е да имаме споразумение, което да се прилага от 30-и март 2019 г. То ще гарантира правата и възможностите пред българите живеещи там, а това е критично важно.

При липса на споразумение има голяма вероятност за големи пазарни сътресения в ЕС, които няма да подминат България. Големите количества стоки, например селскостопанските, които сега са насочени към Великобритания, ще започнат да търсят нови пазари в Европа. Вносните квоти по международните споразумения на ЕС също ще доведат до свръхпредлагане на единния пазар, ако не бъде решен въпросът с тях преди Великобритания да напусне ЕС. Видяхме, че България пострада от руското ембарго най-вече поради пренасочване на редица продукти като ябълки, месни и млечни продукти например към други държави членки.“

Дебат

Проектът на резолюцията беше обсъден с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и с главния преговарящ Мишел Барние в сряда, 13 декември 2017 г.

Източник: Европейски парламент