“Твоята Европа, твоето мнение!“ навършва 10 години: гласувайте за бъдещето!

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира 10-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение 2018 г.!“, което ще се проведе на 21—22 март 2019 г. в Брюксел. В рамките на проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) 33 училища (от 28‑те държави — членки на ЕС, и петте държави кандидатки за членство в ЕС) са поканени да участват в дебат в […]

Eвропейски семестър — 2017 г. Пролетен пакет: Комисията публикува специфични за всяка държава препоръки

Eвропейски семестър — 2017 г. Пролетен пакет: Комисията публикува специфични за всяка държава препоръки Държавите членки трябва да използват възможността, която предлага икономическото възстановяване, за да продължат структурните реформи, да дадат тласък на инвестициите и да укрепят своите публични финанси. Приоритетите варират в рамките на ЕС, но полагането на допълнителни усилия във всички области е от […]

Комисията публикува доклада за конвергенцията от 2016 г.

Преглед на напредъка към въвеждане на еврото В публикувания на 07 юни 2016 г. доклад за конвергенцията от 2016 г. се оценява напредъкът на държавите членки по отношение на въвеждането на еврото. В тазгодишния доклад са обхванати седем държави членки, които са правно задължени да въведат еврото: България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция. […]