Покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет. В съответствие с препоръките на доклада на петимата председатели, озаглавен „Завършване на Европейския икономически и паричен съюз“, на 21 октомври 2015 г. Комисията реши да създаде независим Европейски фискален съвет („Фискалният съвет“). Задачите на Фискалния съвет са следните: Фискалният съвет предоставя на…