Бъдещето на финансите на ЕС: Група на високо равнище излиза с предложения за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС

Днес ,11 юли 2017 година, групата от независими експерти по политиката на сближаване представи окончателния си доклад за по-опростена рамка на фондовете на ЕС след 2020 г. Макар че постиженията на политиката на сближаване на ЕС са безспорни, обемът на разпоредбите понякога затруднява работата на органите, които управляват по места фондовете на ЕС, и на предприятията, които […]

Европейски корпус за солидарност: предлагането на работни места и стажове напредва по план

Половин година след като Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност и след свързването на кандидатите и работодателите за доброволчески назначения, започнало през март 2017 г., сега се откриват и хиляди възможности за работни места и стаж. За тази цел Европейската комисия подкрепя два проекта, ръководени от италианските и френските публични служби по заетостта, които ще […]

ЕП настоява за по-дълготрайни и по-лесни за ремонт стоки

ЕК, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени и подлежащи на поправка и модернизиране продукти. Евродепутатите искат материалните стоки и софтуерните продукти да се ремонтират по-лесно и да полежат на модернизиране; те призовават основните компоненти на продуктите да не са фиксирано монтирани и да има […]

Мария Габриел пред ЕП: „Трябва да се погрижим за дигиталната революция“

              Българската кандидатка за комисар Мария Габриел се ангажира да продължи усилията за развитие на общ цифров пазар в ЕС на изслушване пред Парламента. Българската кандидатка за комисар Мария Габриел се яви на изслушване в ЕП на 20 юни, организирано от парламентарните комисии по промишленост и култура. Г-жа Габриел […]

Антимикробна резистентност: С нов план за действие Комисията засилва борбата

Комисията прие нов план за действие за борбата с антимикробната резистентност (АМР) — нарастваща заплаха, която всяка година причинява смъртта на 25 000 души и загуба от 1,5 милиарда евро в ЕС. Планът за действие се основава на подхода „Едно здраве“, който обхваща резистентността както при хората, така и при животните. Успоредно с това Комисията прие и […]