Реч за състоянието на Съюза, 2017 г.: Рамка на свободното движение на нелични данни в ЕС

За да се отключи пълният потенциал на основаната на данни европейска икономика, Комисията предлага нов набор от правила, уреждащи свободното движение на нелични данни в ЕС. Заедно с вече съществуващите правила за личните данни новите мерки ще дадат възможност за съхраняване и обработка на нелични данни в целия Съюз, за да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия и да се модернизират обществените услуги в ефективен единен пазар…